DOLAR: 8.33 TL
EURO: 9.73 TL

Kısırlık

Resim bulunamadı

İnfertilite (çocuk olmaması) günümüzde evli çiftlerin %15’inin karşılaştığı bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnfertiliteye sebep olan faktörlerin 1/3’ü kadına, 1/3’ü erkeğe ve 1/3’ü de her iki cinse aittir. Bu nedenle erkeğe bağlı faktörler sorunun yarısını oluşturmaktadır. 

İnfertilite sorunu ile başvuran çiftlerin eş zamanlı olarak muayenesi gerekmektedir. Hastadan öncelikle iyi bir öykü alınması ve fizik muayenesi gereklidir. İyi bir öykü, doktora infertilitenin nedeni olabilecek bazı hastalıklar (hormonal bozukluk, geçirilmiş cerrahi veya enfeksiyonlar vb.) hakkında çok değerli bilgiler verir. Fizik muayenede hastanın genel görünümden başlayarak (sekonder seks karakterleri), testis ve üreme organlarının tam olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İyi bir öykü ve fizik muayenenin ardından laboratuar ve gerekirse radyolojik değerlendirilme yapılmalıdır. Laboratuar değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken spermiogramdır. Spermiogram dışında gerekli ise bazı hormon ve kan tetkikleride yapılmalıdır.

Kısaca erkek infertilitesinin sebeplerini ve tedavi yöntemlerini sıralayacak olursak;

İNFERTİLİTE SEBEPLERİ

Hormonal bozukluklar

Hipotalamik hastalıklar

Hipofizer hastalıklar

Kromozom anomalileri

Klinefelter’s sendromu

Noonan’s sendromu

Bilateral anorşi

 

Germinal hücre aplazisi

 

Gonadotoksinler

İlaçlar (siproteron asetat, ketokanozol, alkol)

Radyasyon

Orşit

 

Travma

 

Sistemik hastalıklar

Böbrek yetmezliği, siroz

Kriptorşidizm (inmemiş testis)

 

Varikosel

 

Sperm iletiminde bozukluk

Vaz deferens yokluğu, epididm tıkanıklıkları

İdiopatik

 

Tedavi yöntemleri ise cerrahi ve medikal olarak 2 ana gruba ayrılabilir;

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi

Medikal

Varikoselektomi

Endokrin tedavi ( LH, FSH vb.)

Vazovazostomi

Steroid

Epididimovazostomi

Ampirik (antiöstrojen vb.)

Ejakulatuar kanalın transüretral rezeksiyonu

Yardımcı üreme teknikleri (İntrasitoplazmik enjeksiyon, MESA, TESA, TESE)

 

Yukarda tanımladığımız bazı hastalıklardan erkek infertilitesinde en sık

karşılaşılan olan varikoselden kısaca bahsedeceğim. Varikosel erkek

infertilite sebeplerinin en önemli ve sık karşılaşılanıdır. Anatomik olarak

pampiniform venlerin anormal genişlemesidir. %90 oranında sol tarafta

görülür. Normal erişkin erkeklerde %10-15, infertil erkeklerde %21-41

oranında görülür.

Varikoselin sperm fonksiyonlarını bozma sebepleri arasında testisteki ısıyı

artırması ve böbrek ile adrenalden toksik metabolitlerin geri akımı ile

hipotalamik-hipofizer-gonadal aksın bozulması sayılabilir.

En sık infertilite nedeni olan bu hastalığın tek tedavisi cerrahi yöntemle

genişlemiş venlerin bağlanmasıdır. Kasıktan yapılan bu operasyon sonrası

spermiogramda %70 oranında düzelme sağlanır iken, gebelik oranı da %50

artmaktadır.

Kısırlık Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık